ІНФОРМАЦІЯ про роботу лікарні за підсумками 2023 року

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу комунального некомерційного підприємства

Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»

за підсумками 2023 року

За бажання, файл можна завантажити за посиланням:

Інформація про роботу КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ” за 2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» (далі – Лікарня) є багатопрофільним спеціалізованим лікарняним підприємством відповідно до переліку спроможної мережі закладів охорони здоров’я, визначеним Кабінетом Міністрів України, що надає медичні послуги в межах відповідного госпітального округу, відноситься до кластерних закладів охорони здоров’я і спроможне в умовах стаціонарного перебування забезпечити потребу населення в медичному обслуговуванні з найбільш поширених захворювань та станів.

Підприємство створене шляхом реорганізації комунального закладу «Охтирська центральна районна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» і є правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу «Охтирська центральна районна лікарня» та власністю Охтирської міської об’єднаної територіальної громади в особі Охтирської міської ради. Підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику та уповноваженому органу, в особі відділу охорони здоров’я міської ради.

На підставі розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації у 2023 році комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» отримало статус кластерного підприємства охорони здоров’я і здійснює свою діяльність відповідно до основної мети – це забезпечення якісного медичного обслуговування населення міста з впровадженням новітніх стандартів та кращих європейських практик.

Підприємство працює на підставі діючої ліцензії з медичної практики, а також на підставі ліцензії щодо роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і надає виключно ті види медичної практики, які передбачені ліцензією.

На сьогодні лікарня надає вторинну/спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до укладених договорів, населенню міста та восьми громадам Охтирського району, загальною кількістю 120107 осіб, площа території обслуговування становить – 3195,6 км2. Підприємство має у своєму складі консультативно-діагностичну поліклініку (для дорослих та дітей) та стаціонар з потужністю 309 ліжок, а саме:

– хірургічне відділення (для дорослих і дітей) – 65 ліжок;

– терапевтичне відділення – 60 ліжок;

– неврологічне відділення (для дорослих і дітей) – 40 ліжок;

– травматолого-ортопедичне відділення (для дорослих і дітей) – 30 ліжок;

– отоларингологічно-офтальмологічне відділення (для дорослих і дітей) – 25 ліжок;

– педіатричне відділення – 30 ліжок;

– інфекційне відділення (для дорослих і дітей) – 20 ліжок;

– акушерсько-гінекологічне відділення – 33 ліжка;

– відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії – 6 ліжок.

Крім того, в лікарні функціонує:

– відділення гемодіалізу;

– відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги;

– клініко-діагностична лабораторія;

– рентгенівське відділення;

– фізіотерапевтичне відділення;

– центральна стерилізаційна;

– патологоанатомічне відділення;

– відділення по проведенню медичних, профілактичних, наркологічних оглядів та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію.

Для зручності і доступності надання медичних послуг населенню та можливості локалізувати послугу в межах одного відділення в другому півріччі підприємством було створено діагностичне відділення, а з 20 грудня 2023 року функціонує реабілітаційне відділення.

На даний час підприємство забезпечує медичну допомогу за більшістю напрямків медичного обслуговування, що передбачено для кластерної лікарні, так як доступність та якість медичного обслуговування населення значною мірою також залежить від кадрового забезпечення, рівня кваліфікації медичного персоналу та наявного відповідного медичного обладнання (МРТ діагностика, ангіографія тощо).

Відповідно до Статуту підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, чисельність і штатний розпис.

Станом на 01 січня 2023 року в штатному розписі лікарні було введено 752,25 штатних одиниць, а саме:

 • Лікарських – 152,25

 • Середнього персоналу – 333,00

 • Молодшого персоналу – 136,50

 • Іншого – 130,50

На 1листопада 2023 року маємо 673,5, посад:

 • Лікарських – 122,75; 23 – з них мають вищу категорію, 24 – першу, 9 – другу категорії;

 • Середнього персоналу – 308,25, 124 мають вищу категорію, 61 – першу, 44 – другу категорії;

 • Молодшого персоналу – 118,00

 • Іншого – 124,50.

За результатами проведеної процедури оптимізації за 11 місяців 2023 року кількість посад у штатному розписі зменшилася на 78,25 одиниці, а саме:

 • Лікарських – 29,50

 • Середнього персоналу – 24,75

 • Молодшого персоналу – 18,50

 • Іншого – 6,00

Необхідність оптимізації викликана значним зменшенням надходжень коштів від НСЗУ, необгрунтованістю утримання, ще з попередніх років, надмірної кількості працівників.

Таким чином ситуація, яка склалась на підприємстві змусила адміністрацію поступово привести штатну чисельність працівників і витрати у відповідність та не допустити заборгованість по виплаті заробітної плати і при цьому зберегти фінансову стабільність підприємства.

З 1 квітня 2023 року нарахування та виплата заробітної плати медичним працівникам здійснюється виходячи з посадових окладів по Єдиній тарифній сітці (при цьому застосовується коефіцієнт збільшення посадових окладів в розмірі 1,5, який був схвалений на конференції колективу лікарні (шляхом внесення змін та доповнень до колективного договору).

На даний час підприємство не має можливості здійснювати виплату заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ від 13.01.2023 р. № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я», а саме забезпечити мінімальний розмір оплати праці в розмірі 20000 гривень для лікарів та 13500 гривень для середнього медичного персоналу. Дана виплата здійснюється в разі, якщо витрати на заробітну плату не перевищують 85 відсотків надходжень від НСЗУ. Для цього лікарні необхідно щомісячно додатково близько 2 млн.грн. щомісячно.

Незважаючи на це, ми все-таки маємо надію розглянути можливість підвищення заробітної плати медичним працівникам у наступному році. Одним із факторів, що може вплинути на вирішення даного питання є сума надходжень коштів від НСЗУ, яка буде залежати від кількості укладених пакетів, тарифів на оплату медичних послуг (чи будуть вони змінені КМУ в сторону підвищення) та інших факторів, що впливають на фінансову стабільність нашого підприємства.

Так, у наступному році підприємством планується укласти Угоди за двома пакетами «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах» та «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» на 20 ліжок, що дасть можливість забезпечити надання доступної реабілітаційної допомоги, особам з обмеженими можливостями, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю.

Безумовною складовою розвитку та діяльності підприємства є забезпечення сталого фінансового розвитку.

Модель фінансування на сьогодні представлена наступними напрямками:

– реалізація програми медичних гарантій за договором з НСЗУ;

– реалізація платних послуг населенню;

– реалізація міської Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» та «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» на 2022-2024 роки;

– благодійна допомога від спонсорів та благодійників.

У цьому році підприємством було укладено договір з Національною службою здоров’я України по 21 пакету медичних послуг (у 2022 році по 17 пакетах) на загальну суму 113 млн. 109,1 тис. гривень.

На сьогодні ми маємо надходження у сумі 96 млн.150,9 тис. гривень, які використані на:

– 78 млн. 260,8 тис. гривень на заробітну плату з нарахуваннями, що становить 81,4 % від загальних витрат;

– 9 млн.075,0 тис. гривень на медикаменти та вироби медичного призначення, що становить 9,4 % від загальних витрат;

– 1 млн.218,7 тис. гривень на продукти харчування, що становить 1,3 % від загальних витрат;

– 1 млн.199,8 тис. гривень на придбання медичного обладнання, що становить 1,2 % від загальних витрат;

– 2 млн. 19,5 тис. гривень на проведення капітального ремонту кабінету рентгенівського відділення, що становить 2,1 % від загальних витрат;

– 4 млн.377,1 тис. гривень, що становить 4,6 % від загальних витрат на інші витрати (оплата послуг за договорами, ремонт медичного обладнання, обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, придбання паливно-мастильних матеріалів, господарчих товарів, миючих засобів, запчастин для автомобілів, повірка медичного обладнання та засобів обліку, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, оплата за утилізацію медичних відходів, витрати на відрядження, придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті, навчання з охорони праці та безпечної експлуатації електроустановок, теплових мереж, відшкодування Пенсійному фонду витрат по виплаті пенсій, оплата податків та зборів та інші витрати пов’язані з наданням медичної допомоги).

Одним із факторів фінансової стабільності підприємства є оптимізація видатків. Лікарнею витрачено 1 млн. 218,7 тис. гривень на продукти харчування. При цьому за рахунок благодійників нам вдається забезпечувати харчуванням пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні: овочами, молоком, м’ясом. Вартість цих продуктів становить близько 60,0 тис. гривень в місяць, тим самим ми щомісячно економим кошти, що надходять від НСЗУ. Крім того, лікарня протягом останніх місяців, самостійно випікає хліб з муки,отриманої від благодійників, за рахунок цього в середньому щомісячна економія коштів НСЗУ становить близько 19,5 тис.грн.

Також благодійниками були передані підприємству ліки на суму 19 млн. 90,6 тис. гривень.

Постійно продовжується робота по покращенню матеріально – технічного стану лікарні

Так:

– за 4 млн.199,8 тис.гривень (кошти Охтирської міської територіальної громади – 1млн. гривень, 2 млн.гривень кошти Чернеччинської територіальної громади, 1 млн.199,8 тис.гривень кошти НСЗУ) закуплено систему рентгенівську діагностичну типу U-дуга (цифрова),

– за 250,2 тис.гривень закуплено систему медичне обладнання доукомплектування лапароскопічної стійки;

за 1 млн. 929,5 тис.гривень здійснено капітальний ремонт кабінету рентгенівського відділення, розташованого на першому поверсі лікарні за адресою вул.Петропавлівська,15;

на суму 183,0 тис.гривень (кошти бюджету Охтирської міської територіальної громади) здійснено ремонт комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ;

– на суму 3 млн.грн. (кошти бюджету Охтирської міської територіальної громади – 2 млн.800,0 тис.гривень, власні кошти -200,0 тис.гривень) здійснено поточний ремонт комп’ютерного томографу TOSHIBA TSХ-034A Alexion Super-16 із заміною рентгенівської трубки;

на суму 288,0 тис.гривень (кошти бюджету Охтирської міської територіальної громади) придбано та встановлено 120 залізобетонних блоків та здійснено захист кисневої станції і стаціонарного дизельного генератора лікарні;

– на суму 200,3 тис.гривень (кошти бюджету Охтирської міської територіальної громади) придбані матеріали, будівельні матеріали, інвентар та інструменти для облаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні будівлі педіатричного відділення за адресою вул.Велика Зарічна 32;

– на суму 267,1 тис.гривень (власні кошти) здійснено закупівлю будівельних матеріалів, інвентарю, для проведення ремонтних робіт в інфекційному відділенні;

– на суму 996,6 тис.гривень укладено договір (після проведеної процедури) на ремонт приміщення для реабілітаційного відділення на 20 ліжок.

Підприємство отримувало також кошти :

– з бюджету Охтирської міської територіальної громади:

 • 10 млн. 030,9 тис. гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,

 • 17,8 тис.гривень на оплату послуг ТРК «Охтирка»,

 • 228,9 тис.гривень на придбання дизпалива для дизель-генераторної ;

 • 1  млн. 856,1 тис.гривень, (із 3 млн. 967,3 тис. гривень виділених) на придбання витратних матеріалів для проведення процедур гемодіалізу;

 • 49,5 тис.гривень на проведення медичного огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, військовослужбовців.

– 1 млн 200,0 тис. гривень з бюджету Чернеччинської ОТГ витрачено на придбання витратних матеріалів для проведення гемодіалізу.

Крім того до кінця року планується:

за рахунок коштів Чернеччинської територіальної громади закупити:

– на 800,0 тис.грн – лабораторне обладнання;

за рахунок за коштів Охтирської територіальної громади:

на 5 млн. 300,0 тис.грн. – медичне обладнання, а саме:

– на 50,8 тис. грн. – 2 електрокардіографа трьохканальних;

 • на 139,2 тис.грн. реабілітаційний комплекс РК-1;

 • на 129,0 тис.грн. гістероскоп;

 • на 235,0 тис. грн. стельовий підйомник GH1 з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами;

 • на 222,0 тис. грн. пароконвектомат з додатковим обладнанням.

На даний час проводяться тендерні процедури на закупівлю даного обладнання.

Додатковими джерелами фінансування лікарні є благодійна допомога від:

 • надання медичних послуги за угодами;

 • за послуги, які надає лікарня понад нормативів надання безоплатної медичної допомоги;

 • за послуги надані пацієнтам за їх особистої ініціативи;

 • дохід від передачі в оренду нерухомого майна;

 • грошові надходження від надання платних медичних послуг населенню;

 • інші джерела, які не заборонені законодавством України.

На рахунок підприємства у 2023 році надійшло коштів:

– 2 млн. 481,5 тис.гривень від надання платних медичних послуг;

– 341,9 тис. гривень – від здачі в оренду приміщень;

– 571,3 тис.гривень благодійної допомоги.

Кошти, отримані від надання платних медичних послуг лікарні використовуються винятково в межах статутної діяльності.

Пріоритетним напрямком є покриття витрат на оплату праці працівникам, які забезпечують надання платних медичних послуг (витрачено на заробітну плату працівникам 1 млн. 776,3 тис.гривень, що становить 66,7 % від загальних витрат власних коштів), на покращення матеріально-технічного стану лікарні та господарські потреби.

На сьогодні для поліпшення медичного обслуговування населення, задоволення потреби громадян в ефективній, якісній і доступній медичній допомозі, створенні безпечних умов її надання та розширення спектру медичних послуг підприємству необхідно сучасне медичне обладнання орієнтовно на 148 млн. грн., а це:

 • ангіограф;

 • МРТ;

 • мамографічна рентгенівська система;

 • електрохірургічний апарат ARC 303;

 • сучасний апарат ШВЛ для надання допомоги новонародженим;

 • кольпоксоп з відео системою;

 • фототерапевтична установка з нижнім типом опромінення для лікування жовтяниці у новонароджених дітей;

 • транскраніальний стимулятор для здійснення реабілітації хворих;

 • стіл операційний;

 • холтер-ЕКГ;

 • лазерний літотриптер та інше обладнання для діагностики та лікування пацієнтів.

Також необхідно провести будівництву нових приміщень, здійснити реконструкцію та капітальний ремонт наявних будівель відповідно до державних будівельних норм.

З цією метою подано пропозиції щодо восьми проектів, які запропоновано реалізовувати за рахунок коштів інвестиційних Фондів, а саме:

«Реконструкція будівлі інфекційного відділення КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ»з проведенням робіт по термомодернізації будівлі, реконструкцією водогінно-каналізаційної системи та будівництвом очисних для автономної очистки стоків за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 57»

«Реконструкція будівлі консультативно-діагностичної поліклініки з проведенням термомодернізації за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Петропавлівська,15.»

«Реконструкція будівлі терапевтичного відділення з проведенням термомодернізації за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Петропавлівська,15.»

«Будівництво об’єкта цивільної оборони (укриття) КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» на 200-300 чол. за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Петропавлівська,15.»

«Капітальний ремонт по облаштуванню 2 входів в підвальне приміщення в п’ятиповерховій будівлі головного корпусу за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Петропавлівська,15.»

«Будівництво реабілітаційного центру КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Велика Зарічна, 32.»

«Реконструкція пральні під діагностичне відділення КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Петропавлівська,15.»

«Будівництво гуртожитку для медичних працівників лікарні за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Дениса Давидова,4».

Реалізація запропонованих проектів у відповідності з Державними будівельними нормами дасть змогу покращити санітарно – протиепідемічні умови для надання медичної допомоги, забезпечить очищення і знезараження усіх стічних вод на території лікарні, дозволить скоротити фінансування бюджетних видатків на оплату послуг теплопостачання за рахунок зменшення втрат теплової енергії через стіни, покрівлю, віконні блоки та вхідні двері на 20 %, забезпечить більш надійну та безпечну експлуатацію будівель, дасть змогу розширити спектр діагностичних послуг, а також частково розв’язати проблему щодо забезпечення тимчасовим житлом лікарів у гуртожитку, а це дасть змогу залучити на вакантні посади професійні кадри, зменшити їх плинність.

Відповідно до законодавства України про доступність і якість медичного обслуговування, у 2024 році підприємством заплановано створення кабінету телемедицини. Обладнання кабінету телемедицини являє собою комплекс апаратури та програмного забезпечення, що є багатопрофільним та багатозадачним робочим місцем фахівця. Передбачено можливість вводу, архівації, зберігання, виводу та пересилання наданої до кабінету медичної інформації.

Зі створенням кабінету телемедицини для пацієнтів з’явиться можливість отримати кваліфікований висновок спеціаліста, не від’їжджаючи до інших міст. Це заощаджує кошти пацієнта, час, а інколи – і здоров’я. Лікарня готова до подальшого всебічного розвитку телемедицини як інструменту дистанційного консультування хворих із залученням фахівців різних профілів надання медичної допомоги.

Зусилля адміністрації та трудового колективу за звітний період були спрямовані на покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам, створення психологічного клімату в колективі, забезпечення життєдіяльності лікарні в скрутних умовах сьогодення.

Поширити в соцмережах

Прокоментуйте першими

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *